Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim


Aktualności

Informacja o naborze wniosków o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego

  Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim uprzejmie informuje, że ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.   Wnioski złożone przed oraz po wyznaczonym terminie lub na nieaktualnych drukach nie będą podlegały rozpatrzeniu. Środki będą przyznawane zgodnie z Zasadami przyznawania pracodawcy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

Ogłoszenie o naborze wniosków PO WER

    Ogłoszenie o naborze wniosków   Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim zaprasza     OSOBY BEZROBOTNE do składania:   - wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia, - wniosków o skierowanie na szkolenie;   w ramach  Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014-2020  pn.  „Aktywizacja osób młodych...

Ogłoszenie o realizacji projektu PO WER

    OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, pt.:   Aktywizacja...

Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospdarczej w ramach programu - aktywizacja zawodowa bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia

  Informacja   Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim informuje, że z dniem 04.12.2018 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu -  aktywizacja zawodowa bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia realizowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. ...

Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej PO WER

    Informacja   Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim informuje, że z dniem 14.11.2018 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach  Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014-2020 pn.  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie makowskim (III)"  współfinansowanego ze środków...

Wyświetlanie 1 - 5 z 90 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Mapa położenia urzędu
Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim
ul. Przasnyska 77B
06-200 Maków Mazowiecki

tel. 29 717 27 82
e-mail: wama@praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę