Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim


Ważne

Informacja

  Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim realizuje projekt pod nazwą   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie makowskim (IV)"   Okres realizacji projektu: 01.01.2020r. – 31.12.2022r.   Formy wsparcia przewidziane w projekcie: pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe, staże, szkolenia, bony na zasiedlenie, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenia lub...

  Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim realizuje projekt pod nazwą   Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie makowskim (III) w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe   Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. -...

Czytaj więcej w temacie: Projekty dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z EFS

Aktualności

Wyświetlanie 1 - 10 z 178 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Mapa położenia urzędu
Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim
ul. Przasnyska 77B
06-200 Maków Mazowiecki

tel. 29 717 27 82
e-mail: wama@praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę